درباره شرکت ما

گروه خشکبار طلایی مظلومیان ( وابسته به شرکت جهان خشکبار آسیا) به عنوان یک مجموعه ای از دفاتر تخصصی فعال در عرصه خشکبار و با هدف ایجاد زنجیره از تولید به مصرف کننده برای مشتریان همیشه همراه خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر قانون، اخلاق و انصاف از سال ۱۳۸۰ در شهر شیراز در حال فعالیت می باشد. این مجموعه با بازبینی و دگردیسی های دوره ای مبتنی بر ارتقا فعالیت های دفاتر زیر مجموعه و با هدف کیفیت بخشی هر چه بیشتر به محصولات و گسترش بازار هم اکنون در زمینه های تولید، صادرات و واردات انوع خشکبار ، حبوبات ، عرقیات ، گیاهان کوهی و دارویی و پخش سرد مویرگی به مرکزیت شهر شیراز مشغول به خدمت می باشد.

این مجموعه با به کار گیری حداکثر بهره وری نیروی انسانی و استفاده از امکانات روز با داشتن بیش از ۱۲ پرسنل کوشا و فعال در چهار بخش مستقل « تولید و فرآوری، توزیع و پخش مویرگی، بسته بندی محصولات ، واردات و صادرات محصولات » در شهرک بزرگ صنعتی شیراز در حال فعالیت می باشد .

تعامل سازنده با تجار و بازرگانان ۶ کشور جهان ، از جمله فعالیت های بخش بازرگانی خارجی می باشد که دور نمای روشنی را در ذهن متبادر می نماید .