فصل جدید گلرنگ

گلرنگ

گیاهی است یکساله با ارتفاع حدود ۶۰ سانتی متر گل های آن منفرد ،لوله ای و به رنگ زرد مایل به قرمز است برگ های ان پهن و دندانه دار با خار های کوچک می باشد.این گیاه بومی آسیا به حساب آمده و در ایران با نام های زعفران کاذب  کاجیره ،بهرامه و …معروف است.تکثیر این گیاه از طریق کاشت دانه  در مناطق گرم ودر خاک های دارای بافت متوسط با ضخامت مناسب کشت میشود.طبیعت این گیاه گرم و خشک (صفرآوی) می باشد از جمله  موارد استفاده آن :جوشانده ،موضعی و روغن گلرنگ را میتوان نام برد.از جمله خواص این گیاه :مسکن بودن ،ضد التهاب ،ضد سرطان ،درمان عفونت های زنانه ،درمان ناباروری ،و …است.این گیاه در تجارت و صادرات طرفداران بسیار خاص و ویژه ای دارد.و هم چنین در صورت فرهنگ سازی جهت مصارف خانگی و صنعتی گیاه بسیار مفید است.

  نظرات