صادرات انواع محصولات خشکبار

صادرات انواع پسته ها ، انواع کشمش  ، انجیر خشک استهبان  ، زعفران ،  انواع تخمه ها از جمله سبد صادراتی گروه خشکبار طلایی مظلومیان می باشد.

 

  نظرات